2023

Skoda R-729-ZF (Clea blij)

Op 2 januari 2023 was de nieuwe auto dan eindelijk leverbaar: De Skoda Karoq Kenteken R-729-ZF. Met veel uitgebreide ADAS (Advanced Driver Assistance Systems): Lane assist, travel assist, adaptive cruise control, schakel advies, zuinig rijden advies. Rijschool Oirschot kan ook dit jaar weer veilig en zelfstandig op weg met Clea en de leerlingen.

Verkeersquiz 2023 OTO (Clea en collegae .. SAMEN)

Al sinds ik de rijschool begon in 2013, heb ik mee mogen deelnemen aan het opstellen van de vragen en het jureren van de antwoorden bij de verkeersquiz. Deze wordt georganiseerd door OTO. Sinds enkele jaren worden we ondersteund door Pim, onze jonge, slimme, computer- en verkeerskenner. We zijn geprofessionaliseerd met de verkeersquiz. We hopen volgend jaar ook wat meer jongere teams te kunnen bereiken. Het is een speelse manier om je kennis van het verkeer bij te houden en wordt deels gesubsidieerd door de gemeente en deels door sponsoren. De organisatie is in handen van OTO. Goed ding!

KBO (katholieke bond ouderen) Oirschot (Clea enthousiast)

In het najaar 2023 werd ik gevraagd door mevrouw Hanny Slegt om een bijeenkomst te organiseren voor de KBO in Oirschot. Een jaar eerder had ik dat samen met toenmalig collega Rosalie dat ook in Middelbeers bij Ons Mevrouw gepresenteerd. Rosalie, inmiddels geen collega meer, maar nog wel vriendin, wilde wel een middag spenderen en samen met mij de presentatie weer op zich nemen. Wederom een opfris succes met betrekking tot de verkeersregels en nog belangrijker, ons gedrag. Gezond verstand moet altijd voorrang krijgen. Een jong volwassene heeft het risico brein nog niet volledig ontwikkeld, en als we ouder worden verliest ons brein wel eens een stukje. Dus het komt ook hier neer op SAMEN. Aan het eind kreeg in nog de vraag om met iemand een keer mee te gaan en de rotondes in Eindhoven te berijden. Zo gezegd, zo gedaan. De bestuurder paste zelf het geleerde in de praktijk toe, de week erop al. Daar wordt ik blij van.

LBKR (Clea overtuigd van belang lidmaatschap)

In 2022 ben ik lid geworden van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche. Als een vereniging sta je altijd sterker tegenover de machtige partijen en wordt je eerder als serieuze partner gezien door de overheid. Belangrijk als je inspraak wilt hebben over belangrijke beslissingen inzake de opleiding naar zelfstandig bestuurder. De jaarlijkse bijeenkomst had plaats in Waarder op 4 november 2023.

Tegenover partijen zoals IBKI, CBR, Ministerie, BOVAG, ANWB willen we tegenwicht kunnen bieden. Zeker als we merken dat nieuwe theoretische plannen niet haalbaar zijn voor de praktische en zakelijke beleidsuitvoering van een rijschool. Boudewijn Pijnappels heeft afgelopen jaar voorzitterschap overgenomen van Jos Post. Annemieke, Rianne en Irene zitten ook in het bestuur. Etienne, Brigitte en Tamara houden zich bezig met de vernieuwing van het elektrisch rijlessen, Eric, Bert en Gerda met de ZZP/CAO toekomst. Het opzetten van een landelijke klachtencommissie over misstanden in de rijschoolwereld één van de doelen.

Symposium KRV Koepel Rijopleiding & Verkeerseducatie (Clea ??)

Op 13 december 2023 in Lexmond, Huis het Bosch was er een bijeenkomst namens de Koepel. De koepel is gevormd door een afgevaardigden van alle betrokkenen en belangenverenigingen van de rijscholen (denk aan VRB, LBKR, KNMV, opleidingsinstituten voor rijinstructie, rijschoolplansoftware-ontwikkelaars, uitgevers van theorie materialen e.d.) Op dit symposium waren ook IBKI, CBR, BOVAG en ANWB vertegenwoordigd en diverse rijscholen die zich aangemeld hadden, waaronder ikzelf. We hadden vier sprekers: Emile Roemer over zijn rapport over de wijzigingen die hij aanbevolen heeft. Minister (demissionair) Harbers, Jos Vaessen, gepensioneerd oud directeur CBR, nu functioneel als voorzitter in de KRV, die zijn brede ervaring en kennis nog wil delen en voor ons de kar wil trekken. En Alexander Pechtold die momenteel voor de tweede termijn directeur van het CBR is.

Het doel is om de branche zoveel mogelijk opleidingsgericht te laten functioneren. Nu is het vaak zo, dat er examengericht wordt gelest. Om dit te veranderen zal de structuur moeten veranderen. Maar HOE? Beter opleiden instructeurs, beter toetsen instructeurs, kwaliteit en kosten in goede balans. Naarmate de kwaliteiten van de instructeurs hoger worden, zal dat direct effect hebben op de rijvaardigheid van de examenkandidaten. Onze nieuwe bestuurders zijn dan beter voorbereid op het drukke verkeer, de systemen in de auto, en hun eigen bijdrage in de gezamenlijke verantwoordelijkheid die alle verkeersdeelnemers samen moeten dragen.

Het belang van KRV is inmiddels dus ook duidelijk voor mij. Ik hoop dat alle partijen gaan zien dat de rijscholen de klant van het CBR zijn. En dat de leerlingen de klant van de rijschool zijn.

CBR (Clea kan niet examineren, is uitlegger)

Wanneer er hogere eisen worden gesteld aan de de opleiders, kunnen de toetsers natuurlijk niet achter blijven. De opleidingsmethodes moeten wel afgestemd zijn op de toetsen en uitvoering door de CBR examinatoren. En ook andersom dus. Het mag duidelijk zijn dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van leerling, instructeur en examinator.

Wachttijden (Clea moet ook daar mee dealen)

In 2023 was het moeilijk plannen van de praktijk toetsen en examens. Soms moesten we half jaar van te voren plannen, met risico dat iemand er niet klaar voor was. Dat gaf voor mij als rijschool stress. Ik wil mijn leerlingen niet langer dan nodig lessen, maar ik wil ook niet dat ze half voorbereid op examen gaan. Wat heb ik veel moeten ruilen in de onderlinge afspraken. Wat heb ik veel moeten uitleggen om teleurstellingen te voorkomen. En wat was ik blij met het begrip wat bijna altijd getoond werd door mijn leerlingen. SAMEN, en anders werkt het niet.. hoe moeilijk het ooit ook is.